Trang chủ
Liên hệ
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu phòng QLĐT 
Phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tiền thân là Phòng giáo vụ được thành lập ngay từ khi thành lập trường (23/02/1978) đã trải nhiều khó khăn, gian khổ với hành trang ban đầu không có cơ sở làm việc phải tạm mượn phòng tại Công ty cao su Đồng Phú, nhân lực ban đầu chỉ có 03 đồng chí. Nhiệm vụ của phòng vừa kiêm nhiệm công tác giảng dạy vừa tổ chức chiêu sinh và quản lý công tác đào tạo. Sau hai tháng thành lập đã chiêu sinh mở khoá lái máy với số lượng 60 học sinh, thời gian đào tạo 06 tháng. Từ năm 1978 đến năm 1983 phòng giáo vụ đã chiêu sinh nhiều khoá ngắn hạn chủ yếu các nghề: Lái máy, Chế biến mủ cao su, kết hợp với các công ty mở lớp như công nhân lái máy của công ty cao su Dầu Tiếng.
Từ năm 1980 cấp ủy và Ban giám hiệu đặt mục tiêu hàng đầu là xây dựng nguồn nhân lực để đảm bảo nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, một mặt lo nhiệm vụ đào tạo, mặt khác cử một số cán bộ đi học các lớp đại học chuyên ngành qua các hình thức tập trung hoặc tại chức kể cả các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn và dài hạn, người ở nhà gánh cho người đi học, cứ thế luân phiên. Với ý thức trách nhiệm của mình sau thời gian học tập và tốt nghiệp dần dần trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý được nâng lên đảm bảo nhiệm vụ một cách cơ bản, bài bản, công việc quản lý ngày càng hiệu quả.
Trong quá trình phát triển cơ cấu tổ chức của phòng đã có nhiều sự thay đổi, từ 1982-1988 có tên gọi là Phòng tổ chức giáo vụ. Tháng 02/1983 Đồng chí Phạm Quý Phụng làm trưởng phòng giáo vụ – tổ chức, đồng chí Phạm Văn Nha làm phó phòng. Năm 1989 Phòng giáo vụ-tổ chức được tách thành Phòng Đào tạo và phòng Tổ chức hành chính, do đồng chí Phạm Văn Nha làm trưởng Phòng đào tạo. Đến tháng 01/1992 đồng chí Trần Cao Tiêu làm Trưởng phòng và đồng chí Lê Duy Dũng làm Phó trưởng phòng. Tháng 4/1997 Đồng chí Phạm Quang Khải làm Trưởng phòng và đồng chí Lê Duy Dũng vẫn tiếp tục làm Phó trưởng phòng đến năm 2005.
Ngày 03/11/2000 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nâng cấp Trường thành trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ cao su với nhiệm vụ mới tập thể phòng đào tạo chỉ có 03 đồng chí (Đ/c Phạm Quang Khải-TP, Đ/c Nguyễn Minh Đức, Đ/c Lê Duy Dũng-Phó TP). Tháng 10/2005 Đ/c Bùi Đình Ninh làm Trưởng phòng và tháng 10/2006 đồng chí Lê Đức Đẳng làm phó trưởng phòng, tháng 9/2008 đồng chí Tạ Đình Tuấn làm Phó trưởng phòng.
Năm 2008 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng được đổi tên thành Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ mời của nhà trường. Đến tháng 9/2010 được đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo do tách thêm phòng NCKH và HTQT.
Đội ngũ cán bộ hiện nay của Phòng là 12 người: 01 NCS, 02 ThS, 07 Đại học, 01 Trung cấp, 01 Sơ cấp.
          Trong suốt 34 năm qua phòng luôn chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu BGH trong việc mở rộng ngành nghề đào tạo và các hình thức đào tạo. Từ khi mới thành lập chỉ có 1 nghề đào tạo là lái máy thì đến nay trường đang đào tạo 07 ngành và chuyên ngành, 07 ngành trung cấp, 3 nghề trung cấp nghề và nhiều nghề sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn.
Phòng còn tích cực tham mưu BGH và phối hợp cùng các bộ phận trong công tác liên kết đào tạo bồi dưỡng, đào tạo đại học. Hiện trường đã và đang liên kết với nhiều trường Đại học tổ chức đào tạo trình độ Đại học phụ vụ nguồn nhân lực cao cho Tập đoàn và địa phương.
Hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Trường, thế hệ CB-CNV hôm nay của Phòng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ đi trước, bày tỏ biết ơn đến lãnh đạo các cấp, các bộ phận trong nhà trường đã phối hợp giúp đỡ phòng trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, sự phối hợp tích cực và hiệu quả hơn trong thời gian tới để vững bước trên con đường phát triển thành trường Đại học.
 
                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
                                                                             ThS. Bùi Đình Ninh
[Trở về]